سامانه مدیریت طرح های پژوهشی- معرفی
معرفی دفتر پژوهش و آموزش در ساختار نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/5/1 | 
دفتر پژوهش و آموزش یکی از 14 اداره کل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور است. این دفتر زیرمجموعه معاونت برنامه‌ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات است که دارای سه گروه پژوهش، انتشارات و ارتباطات علمی و اداره آموزش کارکنان است. در شکل زیر جایگاه دفتر پژوهش و آموزش در ساختار جدید نهاد کتابخانه‌های عمومی نشان داده شده است.
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه سامانه مدیریت طرح های پژوهشی:
http://rpm.iranpl.ir/find.php?item=1.17.24.fa
برگشت به اصل مطلب