سامانه مدیریت طرح های پژوهشی- اخبار
تمدید مهلت ارسال پیشنهاده برای فرخوان طرح‌های پژوهشی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/12 | 

تمدید مهلت ارسال پیشنهاده برای فرخوان طرح‌های پژوهشی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

دفتر پژوهش و آموزش نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور طی اطلاعیه‌ای، مهلت ارسال پیشنهاده‌های پژوهشی را تا ۱۰ آبان‌ماه تمدید کرد. در این اطلاعیه آمده است: به‌موجب استمرار شرایط دشوار ارتباطات علمی ناشی از همه‌گیری کووید ۱۹، درخواست‌های مکرر برخی از پژوهشگران، و تسهیل شورای عالی عتف در بررسی و اعطای مجوز طرح‌های پژوهشی ملی، مهلت ارسال پیشنهاده‌های پژوهشی تا پایان روز ۱۰ آبان تمدید می‌شود. در عین حال، پیشنهاده‌های ارسال‌شده در بازه زمانی اصلی فراخوان (۱۱ مرداد تا ۱۰ مهر) از امتیاز برخوردار است و البته همچنان تا پایان مهلت (۱۰ آبان) می‌تواند مورد بازبینی و تکمیل‌ پیشنهاددهنگان قرار گیرد.

نشانی مطلب در وبگاه سامانه مدیریت طرح های پژوهشی:
http://rpm.iranpl.ir/find.php?item=1.33.27.fa
برگشت به اصل مطلب