سامانه مدیریت طرح های پژوهشی- اخبار
فراخوان ۱۳۹۹-۱۴۰۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/5/11 | 
انتشار فراخوان و درخواست‌نامه‌های مشارکت در طرح‌های پژوهشی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور
دورۀ دوم: ۱۳۹۹-۱۴۰۰
دفتر پژوهش و آموزش نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، بر اساس مسائل بنیادی و نیازهای پژوهشی کاربردی و توسعه‌ای این نهاد خدمتگزار فرهنگی، پژوهشگران و دانشوران عزیز متعهد به مسئولیت اجتماعی را به مشارکت در طرح‌های پژوهشی سال ۱۳۹۹ دعوت کرد.
در این درخواست که دومین فراخوان دوسالانۀ نهاد به حل مسائل پژوهشی کتابخانه‌های عمومی است،  از شخصیت‌های حقوقی (دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، انجمن‌‌های علمی، شرکت‌های دانش‌بنیان و ...) و حقیقی (پژوهشگران و دانشوران دانشگاهی و منفرد) در دامنه‌های موضوعی و رشته‌های تخصصی: علم اطلاعات و دانش‌شناسی، علوم اجتماعی و رفتاری، حقوق و سیاست‌گذاری عمومی، علوم مالی و اقتصادی، مدیریت و کارآفرینی، مهندسی (عمران، شهرسازی، تأسیسات، صنایع، رایانه و فناوری اطلاعات)، مطالعات علم و فناوری (علوم پایه و کاربردی، تاریخ و فلسفه و سیاست‌گذاری و ترویج علم وفناوری)،  هنر و معماری دعوت شده است پیشنهاده‌های خود را در انطباق با درخواست‌نامه‌های (RFP) اعلام‌شده تا دهم مهرماه ۱۳۹۹ تنظیم نموده، از طریق سامانۀ «مدیریت طرح‌­های پژوهشی نهاد کتابخانه­‌های عمومی کشور» (به نشانی http://rpm.iranpl.ir) ارسال کنند.
بنا بر این اطلاعیه، از آنجا که زمان ثبت طرح‌های پژوهشی در سامانۀ ملّی سمات و دریافت شناسۀ رهگیری و انعقاد قرارداد، محدود و تعریف‌شده است، مهلت ارسال پیشنهاده تمدید نخواهد شد و پنجم آبان، زمان اعلام نتایج داوری پیشنهاده‌ها خواهد بود.
لازم به ذکر است کارکنان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و مجریان طرح‌های پژوهشی جاری نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور نمی‌توانند در این فراخوان شرکت کنند و مشارکت و تداوم همکاری ارجمند ایشان در مسیری دیگر (شبکۀ متخصصان کتابخانۀ عمومی) و فراخوان‌های آتی امید می‌رود.
متن کامل فراخوان و درخواست‌نامه‌ها و اطلاعیه‌ها و مستندات تکمیلی و راهنما از طریق همین سامانه («مدیریت طرح‌های پژوهشی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور») و جدول ذیل قابل ملاحظه و دستیابی است:
ردیف عنوان اعتبار (میلیون تومان) مدت زمان اجرا (ماه) حیطه تخصصی فایل درخواست نامه
۱ شناسایی منابع و ظرفیت‌های درآمدی پایدار کتابخانه‌های عمومی
و ارائۀ راهکارهای اجرایی-عملیاتی و الگوهای کسب‌وکار
۸۰ ۸ مدیریت (گرایش‌های مالی، اجرایی، ام.بی.اِی مالی، دولتی)، کارآفرینی، مهندسی‌ صنایع (مالی، سیستم‌ها)، اقتصاد، سیاست‌گذاری عمومی و حقوق دانلود
۲ طراحی و تدوین شناسنامۀ آموزشی
و نقشۀ توسعۀ فردی-شغلی کتابداران کتابخانه‌های عمومی
۱۵۰ ۱۰ مدیریت (هر دو گرایش‌ منابع انسانی و آموزشی)، کتابداریِ کتابخانۀ عمومی، علوم تربیتی دانلود
۳ شناسایی و سنجش نیاز اجتماعات محلی عرب
در حوزۀ خدمات و برنامه‌های کتابخانۀ عمومی: آگاهی‌رسانی، یادگیری مادام‌العمر، فراغت اجتماعی-فرهنگی
۱۰۰ ۹ علوم اجتماعی (مسلط بر فرهنگ و زبان عربی)، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، مطالعات فرهنگی دانلود
۴ اقدام‌پژوهی در حوزۀ خدمات و برنامه‌های کتابخانه‌های عمومی
(
آگاهی‌رسانی، یادگیری مادام‌العمر و فراغت)
برای برآوردن نیازها و رفع آسیب‌های اجتماعی-فرهنگی
مورد: استان کهگیلویه و بویراحمد
۱۳۰ ۱۲ علوم اجتماعی، علوم رفتاری، روان‌شناسی، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، مطالعات فرهنگی، کارآفرینی اجتماعی دانلود
۵ شناسایی و سنجش نیاز اجتماعات عشایری کوچنده در کشور
در حوزۀ خدمات و برنامه‌های کتابخانه‌های عمومی: آگاهی‌رسانی، یادگیری مادام‌العمر، فراغت اجتماعی-فرهنگی
برای طراحی کالبد ویژۀ کتابخانۀ عمومی عشایر
۱۰۰ ۹ علوم اجتماعی، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، مطالعات فرهنگی، معماری/ طراحی صنعتی، گردشگری دانلود
۶ تدوین گزارش جامع عمومی‌سازی ادراک علمی در کتابخانۀ عمومی
با شناسایی ظرفیت‌ها و پیشنهاد الگوها و راهکارها
(
در سه حوزۀ خدمات و برنامه‌ها: آگاهی‌رسانی، یادگیری مادام‌العمر، فراغت اجتماعی-فرهنگی)
۵۰ ۶ مطالعات (تاریخ، فلسفه، ارتباطات، جامعه‌شناسی، سیاست‌گذاریِ) علم و فناوری، علوم پایه و کاربردی، ترویج علم، کتابداریِ کتابخانۀ عمومی دانلود
۷ ارزیابی سامانۀ نرم‌افزاری مدیریت کتابخانه‌های عمومی و تدوین سند راهبردی توسعۀ آن
با ارائۀ راهکارهای اجرایی-عملیاتی
۱۲۰ ۱۲ مهندس علوم رایانه (نرم‌افزار، فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی)، علوم داده، آینده‌پژوهی فناوری، کتابداری دانلود
۸ تدوین سند جامع عمومی‌سازی فناوری در کتابخانه‌های عمومی، به عنوان قطب اجتماعی آشنایی، ادراک و استفادۀ «کاربران» از فناوری­های نوین در زندگی روزمره
تبیین نقش و شناسایی ظرفیت‌های کتابخانۀ عمومی با ارائۀ الگوها و راهکارها
(
در سه حوزۀ خدمات و برنامه‌ها: آگاهی‌رسانی، یادگیری مادام‌العمر، فراغت اجتماعی-فرهنگی)
۹۰ ۹ علوم مهندسی و فناوری، علوم رایانه و فناوری اطلاعات، علم اطلاعات و دانش‌شناسی (کتابداری کتابخانۀ عمومی) دانلود
۹ شناسایی و امکان‌سنجی کاربست فناوری‌های نوین در «مدیریت» کتابخانۀ عمومی
با ارائۀ الگوها و راهکارها در حوزه‌های پشتیبان و کارویژه‌های بنیادین
(
آگاهی‌رسانی، یادگیری مادام‌العمر، فراغت اجتماعی-فرهنگی)
۶۰ ۶ علوم مهندسی و فناوری، علوم رایانه و فناوری اطلاعات، علم اطلاعات و دانش‌شناسی (کتابداری کتابخانۀ عمومی) دانلود
۱۰ تدوین گزارش جامع عمومی‌سازی ادراک هنری در کتابخانه‌های عمومی
با شناسایی ظرفیت‌ها و پیشنهاد الگوها و راهکارها
(
در سه حوزۀ خدمات و برنامه‌ها: آگاهی‌رسانی، یادگیری مادام‌العمر، فراغت اجتماعی-فرهنگی)  
۷۰ ۶ پژوهش هنر، مطالعات فرهنگی، علوم اجتماعی، کارآفرینی، مدیریت دانلود
۱۱ طراحی الگو و تدوین نظام‌نامۀ ساخت، معماری، نگهداری و بهسازی بنا و تأسیسات کتابخانه‌های عمومی ایران ۱۸۰ ۱۲ معماری، مهندسی عمران، سازه، شهرسازی، تأسیسات دانلود
۱۲ طراحیِ همسازِ چیدمان فضا و تجهیزات کتابخانه‌های عمومی با نیازهای کاربران ۱۲۰ ۹ معماری/ طراحی داخلی، طراحی صنعتی، هنرهای تجسمی، گرافیک دانلود
نشانی مطلب در وبگاه سامانه مدیریت طرح های پژوهشی:
http://rpm.iranpl.ir/find.php?item=1.33.26.fa
برگشت به اصل مطلب